Tiptop siivous

Tietosuoja

Tietosuojaseloste

1. Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§

1.1. Rekisterin pitäjä

Roll On Commerce Oy (jäljempänä tiptopfi.com)
33540 Tampere
puh. 0443003375
info@tiptopfi.com
Y-tunnus 1103594-6

1.2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Maija Meikäläinen
maija.me@tiptopfi.com

1.3. Rekisterin nimi

Roll On Commerce Oy:n asiakasrekisteri.

1.4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilö on muodostanut asiakassuhteen Tiptopfi.com:n kanssa joko tilaamalla palveluita sivuston kautta, rekisteröitymällä asiakkaaksi tai tilaamalla uutiskirjeen. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakassuhde, asiakkaan valtuuttama toimeksianto tai suostumus sekä tietyissä tapauksissa viranomaisen määräämän lainsäädäntöön perustuvan velvollisuuden täyttäminen. Henkilötietoja kerätään, jotta asiakkaalle voidaan tuottaa palveluita luotettavasti ja sujuvasti.

1.4.1. Henkilötietojen käyttötarkoitukset:

Asiakkaan tunnistaminen sekä käyttöoikeuksien hallinta.
Tilatun palvelun toimittaminen asiakkaalle.
Asiakassuhteen ylläpitäminen, analysointi sekä asiakassuhdeviestintä.
Palveluiden kehittäminen, raportointi tarkasti kohdennetusti.
Väärinkäytösten estäminen; ja
Markkinointi asiakkaan suostumuksen mukaisesti.
Rekisterin tietosisältö

1.4.2. Henkilötiedot:

Henkilön etu- ja sukunimi
Osoitetiedot
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Asiakasnumero
IP-osoite
Asiakkaan tunnistamiseen liittyvät tiedot, esim salasana, selaimen tunniste ym.
Asiakkaan mahdollisesti tallentamat maksuvälinetiedot

2. Tilaustiedot:

Tilatut palvelut ja lisäpalvelut
Tilauksen ajankohta ja kesto
Tilauksen toistuvuus ja siihen liittyvät tiedot
Palvelun suoritusosoite
Asiakkaan mahdollisesti antamat tilauksen lisätiedot
Hinnoittelutiedot, esim kokonaissumma, käytetyt alennuskoodit ym.

3. Maksutapatiedot :

Tilauksen vastaanottanut palveluntuottaja Palveluntuottajan jättämät, tilauksen suorittamiseen liittyvät kommentit
Asiakkaan antamat arviot suoritetusta palvelusta
Asiakkaan käyttämien maksuvälineiden tallennus
Mikäli asiakas tilaa toistuvan siivouksen ja maksaa tilauksen maksukortilla, tallennetaan maksuvälinetiedot automaattisesti tehtäviä veloituksia varten. Maksukorttitietoja ei koskaan tallenneta täydellisenä Tiptopfi:n rekisteriin. Tietojen tallennuksesta huolehtii luotettava virallinen yhteistyökumppani. Tiptopfi saa käyttöönsä kortin yksilöivän tunnisteen, jota vasten Tiptopfi voi tehdä maksukortilta veloituksia asiakkaan lukuun.

4. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaaseen liittyviä tietoja kerätään ensisijaisesti asiakkaalta itseltään rekisteröitymisen, tilauksen tekemisen sekä asiakaspalvelutilanteiden yhteydessä. Asiakkaasta kerääntyy myös tietoja palveluiden käytön yhteydessä. Tällaisia tietoja ovat muunmuassa tilaukseen johtaneet sivusiirtymät.

5. Evästeet

Tiptopfi.com käyttää sivustollaan evästeitä (cookies) tilauspalvelun toteuttamiseksi. Evästeiden pääasiallinen käyttötarkoitus on pitää käyttäjä tunnistettuna sivulatauksien välillä. Evästeitä käytetään myös palvelun laadun ja toiminnallisuuksien kehittämiseen.
Käyttäjä voi estää kokonaan tai osittain
evästeiden tallentamisen koneelleen kuka tahansa voi estää selaimen tietosuoja-asetuksista. Kuitenkin toimiakseen oikein, palvelu edellyttää ainakin käytettävän palvelun evästeiden hyväksymisen.

6. Rekisterin suojaus

Rekisteri on suojattu tarkoituksenmukaisin teknisin- ja hallinnollisin keinoin. Henkilötietoja käsittelevät vain Tiptopfi:n erikseen määrittämät henkilöt omassa työssään. Järjestelmään pääsy on rajattu ja rekisteri suojattu palomuurein sekä sisään pääsyn hallinnalla.

7. Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain nojalla oikeus tarkistaa maksuttomasti kerran vuodessa mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu rekisteriin. Vapaamuotoinen pyyntö tulee lähettää kirjallisesti allekirjoitettuna yllämainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Pyynnössä tulee mainita tarvittavat tunnistetiedot, jotta tietojen hakeminen järjestelmästä on mahdollista. Tällaisia tietoja ovat nimi, sähköpostiosoite ja osoite. Tarvitsemme myös tiedon siitä sallitaanko tietojen toimittaminen sähköpostilla. Tiptopfi lähettää tiedot vain asiakastietoihin tallennettuun osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen.

8. Oikeus tiedon korjaamiseen

Asiakas voi korjata omat tietonsa itse kirjautumalla sisään palveluun ja menemällä omiin tietoihin. Muissa asioissa asiakas voi toimittaa vapaamuotoisen korjauspyynnön rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Pyynnössä tulee mainita myös edellisessä kappaleessa mainitut tunnistetiedot.

9. Suostumukset ja kiellot

Asiakas voi kieltää tietojensa käyttämisen suoramarkkinointiin. Mikäli asiakas kieltää tietojen käyttämisen suoramarkkinointiin, lähetetään hänelle